purpuoti


purpuoti
purpúoti, -úoja, -ãvo intr. 1. Kos50 murkuoti: Kad purpúo[ja] katė, gulėdama ant pečiaus kaktos, tai bus šaltis J. Katinas purpu, purpu purpúo[ja] pas krosnį Rt. 2. kurkti, purpti: Purpúoja varlė, t. y. alsuo[ja] J. 3. parpti, knarkti: Mislijau, kad pro miegą purpúoja Vdžg. 4. birbti: Ausy vis man purpúoja ir purpúoja Kp. 5. plasnoti: Plunksnos gi šiaulių lyg paukščiai purpuoja A1885,46.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • burkuoti — uoja, ãvo intr. 1. K, Gs brukuoti, ulduoti (apie karvelį): Karvelis, balandis burkuoja J. Girelėj karvelis graudžiai burkavo JD718. Anksti rytą keldamas, per dvarelį eidamas, girdėjau, regėjau karvelį burkuojant NS924. 2. Snt murkti, purpuoti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • purpauti — purpauti, auja, avo Kos50 žr. purpuoti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • purpavimas — purpãvimas sm. (1) → purpuoti 3: Kad išpurkštuotų daktaras ausį, gal tą purpãvimą atimtų Kp …   Dictionary of the Lithuanian Language